Dodawanie komentarza

Do tematu: Extra Internet & Premium Domain Services - nabici w domeny - część II

Extra Internet & Premium Domain Services - nabici w domeny - część II

red. Adam Michalak | 2012-05-29 00:44:35

Zgodnie z obietnicą, o opinię w sprawie działań wyżej wymienionych spółek zapytaliśmy wymienione we wcześniejszym artykule podmioty.

Odpowiedź NASK:

Wobec niektórych z praktyk opisanych w artykule http://hotnews.pl/artpolska-1590.html, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy („NASK”) podejmuje nie tylko działania o charakterze informacyjnym, np. informacja prasowa z dnia 11 kwietnia 2012 r. (vide załącznik), ale również stosuje środki, za pośrednictwem swoich Partnerów, których skutkiem ma być weryfikacja zasad współdziałania tych Partnerów z podmiotami stosującymi opisane praktyki.

NASK nie zajmuje wprawdzie publicznie stanowiska dotyczącego funkcjonowania konkretnego Partnera - współpraca z Partnerami jest bowiem objęta tajemnicą przedsiębiorstw - jednak Partner NASK, który współuczestniczy w ewentualnym naruszeniu interesów abonentów nazw domeny .pl powinien mieć świadomość konsekwencji wynikających z porozumienia, które wiąże go z NASK. Priorytetem zawartym w postanowieniach takiego porozumienia jest ochrona interesów abonentów i środki uzgodnione w jego treści mają na celu zapewnić tę ochronę w przypadku, gdy Partner faktycznie ma wpływ na dane naruszenie.

Innym skutkiem działań NASK będzie wskazanie abonentom nazw domeny .pl sposobów ochrony przed nieuczciwymi praktykami. Podstawowe w tym zakresie znaczenie ma możliwość korzystania przez osoby, które pozbawiono nazwy domeny, z drogi sądownictwa polubownego, które w szybki i tani sposób doprowadzi do odzyskania nieuczciwie przejętej nazwy domeny. Oczywiście sposobem na odzyskanie nazwy domeny jest również powództwo złożone w sądzie powszechnym wraz z wszelkimi konsekwencjami odszkodowawczymi wobec podmiotu nieuczciwie przejmującego nazwę domeny.

Zjawisko nieuczciwego przejmowania nazw domen istnieje od lat w wielu krajach. Działania podejmowane przez NASK zbliżone są do tych, które stosowały inne rejestry nazw domen. Opisane środki dostępne dla NASK, a przede wszystkim dla abonentów nazw domeny .pl pozwalają na stopniową eliminację tego zjawiska. Ostateczny sukces w postaci odzyskanej nazwy domeny może jednak zapewnić tylko aktywność abonenta dochodzącego ochrony swoich praw.

Pozdrawiam
Radosław Musiał

Kierownik Działu PR i Marketingu | Pion Projektów Strategicznych


Nie ma więc, jak widać, bezpośrednich narzędzi oddziaływania na podmioty stosujące nieuczciwe praktyki przy sprzedaży domen (vide głośna niegdyś sprawa Domeny Sp. z o.o.).

Ochrona danych - także przedsiębiorców

Tegoroczna zmiana w ustawie o ochronie danych osobowych nałożyła pewne obowiązki na podmioty przetwarzające dane osobowe przedsiębiorców, prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Są oni, wg nowej ustawy chronieni prawie na równi z konsumentami. Tak więc każdy podmiot, który przetwarza dane przedsiębiorców (poza najzwyklejszym wystawieniem faktury), powinien stworzony w ten sposób zbiór danych zarejestrować w GIODO.

Spółka Extra Internet w prowadzonych rozmowach telefonicznych powołuje się na bazę danych pozyskaną z Głównego Urzędu Statystycznego (wg naszych danych nieaktualną). Baza taka, w szczególności jeśli w jej posiadanie weszła polska już spółka RA Finance Sp. z o.o. powinna być zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


(...)
Na przykład jeśli przedsiębiorca pozyskał nasze dane osobowe z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w której zostały one udostępnione w celu zapewnienia jawności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a zamierza wykorzystywać je w celach marketingowych, to musi uzyskać na to naszą zgodę.

Warto przy tym zaznaczyć, że zgodę na przetwarzanie danych możemy w każdej chwili odwołać. Jeśli zaś takiej zgody nie wyrazimy, a firma mimo to nadal przetwarza nasze dane, na bezprawne ich wykorzystywanie można wnieść skargę do GIODO.
Jeżeli chodzi zaś o kwestię odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie zbioru danych do rejestracji GIODO uprzejmie informuję, iż zagadnienie to reguluje art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych.

Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Niemniej brak jest orzecznictwa sądowego odnośnie tego przepisu.

Pozdrawiam,
Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego


RA Finance Sp. z o.o. nie posiada ani jednej bazy danych zgłoszonej do GIODO. (przynajmniej do 26 kwietnia br. )

Nie ma więc wątpliwości, że poza działaniem na granicy prawa, wymienione wyżej spółki mają poważny problem w znalezieniu się w jego granicach - bo o ile polskie prawo dziurawe jest bardziej niż szwajcarski ser, to wcale nie oznacza, że da się je idealnie wykorzystać.

Udzielić odpowiedzi obiecał nam także rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów Pan Ryszard Bednik - ta wkrótce.

Oszukani przez Extra Internet założyli stronę na portalu społecznościowym:
Oszukani przez Premium Internet Services / Extra Internet GmbH, gdzie można znaleźć więcej informacji.

Więcej konkretnych informacji w kolejnych publikacjach.


Mikrosłuchawka
+ Dodaj komentarz

Komentarze (0):
Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę