Dodawanie komentarza

Do tematu: W Szczecinie będzie śmierdzieć

W Szczecinie będzie śmierdzieć

redakcja | 2012-10-27 00:09:22

Mieszkańcy Szczecina będą płacić rachunki za wywóz śmieci w zależności od tego, ile wody zużyją. Tak absurdalną uchwałę przegłosowali wczoraj tamtejsi radni.

Uchwała nr 388 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik

W ubiegłym roku Sejm przyjął ustawę, która zobowiązała gminy do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmienił również sposób naliczania opłat. Wg. nowych zasad nie będziemy płacić za wywóz odpadów firmie wywozowej, ale bezpośrednio gminie, która w drodze uchwały określi stawki. Ustawodawca określił, że stawka opłat może być wyliczana na podstawie 4 metod. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn stawki opłaty ustalonej uchwałą oraz:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego.Dopuszczono również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W Szczecinie odrzucono ostatnią z metod i rozpoczęto prace nad przygotowaniem uchwał opartych o trzy pierwsze metody i takimi projektami zajmowali się radni. Po długiej dyskusji, zdecydowali, że w Szczecinie stawka opłat wyliczana będzie w oparciu o ilość zużytej wody. W trakcie obrad przedstawiona została autopoprawka, zgodnie z którą zaproponowane pierwotnie stawki zostały obniżone.

Dzięki przyjęciu uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty. W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, że metoda ta stanowi sprawiedliwą, powszechną i skuteczną metodę zbierania opłat. Spośród wymienionych, metoda ta jest stosunkowo prosta do weryfikacji z uwagi na dostępność danych dowodowych – rachunków bądź informacji o zużyciu wody. Szczegółowe zapisy uchwały przedstawiają się następująco:

-stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,43 zł rocznie od 1m3 zużytej wody (zamiast proponowanej pierwotnie kwoty 6,75 zł).

· stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4,94 zł rocznie od 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny(zamiast proponowanej pierwotnie kwoty 5,19 zł).

Radni ustalili też stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości Jej wysokość ustalono w zależności od objętości pojemnika i od tego czy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeśli odpady nie będą segregowane, opłata za pojemnik wyniesie:

1) o pojemności 80 l – w wysokości 10,03 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 13,49 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 14,71 zł,

4) o pojemności 240 l – w wysokości 28,90 zł,

5) o pojemności 360 l – w wysokości 40,59 zł,

6) o pojemności 800 l – w wysokości 85,06 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 108,49 zł.

Stawka za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie:

1) o pojemności 80 l – w wysokości 8,02 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 10,79 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 11,77 zł,

4) o pojemności 240 l – w wysokości 23,12 zł,

5) o pojemności 360 l – w wysokości 32,47 zł,

6) o pojemności 800 l – w wysokości 68,04 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 86,79 zł.

Stawki z projektu uchwały za pojemnik są stawkami za jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności, które są stosowane wobec niezamieszkałej części nieruchomości \"mieszanej\". (nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe, w której części - najczęściej na parterach- znajdują się lokale usługowe, sklepy etc.) Dla takich nieruchomości mieszanych opłata za gospodarowanie odpadami będzie sumą opłat wnoszonych przez mieszkańców (w zależności od przyjętej metody) oraz sumą opłat za pojemniki wnoszoną przez użytkowników tych lokali niezamieszkałych w których prowadzona jest jakaś działalność.


Mikrosłuchawka
+ Dodaj komentarz

Komentarze (0):
Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę