Dodawanie komentarza

Do tematu: Sprzedaj - hasło popularne w SLD...

Sprzedaj - hasło popularne w SLD...

| 2004-02-18 14:27:22

Część opozycji domaga się zablokowania, w drodze uchwały Sejmu, ewentualnych
roszczeń pod adresem Polski ze strony przesiedlonych Niemców. Proponuje też,
aby nienaruszalność polskiej własności na Ziemiach Odzyskanych została
zawarowana w tekście negocjowanej właśnie konstytucji Unii Europejskiej.


Projekt uchwały - przygotowany przez posłów RKN, ROP i PP - nie trafił wczoraj
pod obrady Sejmu, o co wnioskował lider RKN Antoni Macierewicz, ponieważ
marszałek Marek Borowski zdecydował o skierowaniu projektu do komisji
sprawiedliwości i spraw zagranicznych. Decyzja Borowskiego - we wspólnym
oświadczeniu autorów projektu - oceniona została jako "świadome działanie na
szkodę Polski" i "sprzyjanie niemieckim interesom". Uchwała została zgłoszona
do laski marszałkowskiej 28 stycznia br. w odpowiedzi na precedensowe
orzeczenie w kwestii odszkodowania za wywłaszczenie, wydane przez Trybunał Praw
Człowieka w Strasburgu.

Projekt uchwały głosi: "Sejm RP stwierdza, iż wszystkie kwestie związane z
przejęciem przez Polskę majątków po byłych przesiedleńcach z Ziem Odzyskanych
uważa za ostatecznie zakończone i w żaden sposób nie podlegające rozpoznawaniu
przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu lub Trybunał Praw Człowieka w
Strasburgu. Dotyczy to także ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Sejm
stwierdza, że Polska nie będzie związana jakimkolwiek orzeczeniem przyjętym
przez instytucje UE w tych sprawach".

W projekcie znalazło się także wezwanie,
aby rząd zawarł analogiczne zastrzeżenie w negocjowanym obecnie traktacie
konstytucyjnym UE oraz złożył stosowne deklaracje rządom państw Unii.

- Nie ma obecnie pilniejszej sprawy niż ta - powiedział Macierewicz,
przypominając, że Polsce grozi lawina pozwów ze strony byłych niemieckich
właścicieli z ziem zachodnich i północnych. Poseł Jan Olszewski (ROP)
poinformował, że już w 1991 r., zaraz po podpisaniu traktatu polsko-
niemieckieg o, do Polski zaczęły napływać tysiące listów i wniosków, w których
byli właściciele podnosili swoje rzekome prawa. - Zetknąłem się z tym jako
premier - powiedział Olszewski. Podał też, iż Komitet Doradczy przy
Prezydencie, którym kierował Wojciech Włodarczyk, odradzał wówczas Lechowi
Wałęsie ratyfikację traktatu z uwagi na pominięcie w nim kwestii własności i
obywatelstwa, co dodatkowo potwierdzała wymiana jednobrzmiących listów między
ministrami spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Olszewski przypomniał, że
minister Skubiszewski wystosował dodatkowo notę, w której wyraził przekonanie,
że przyszła integracja Polski ze strukturami europejskimi będzie sprzyjać
osiedlaniu się Niemców na ziemiach zachodnich.

Według posła Gabriela Janowskiego (niezrzeszony), postawa marszałka Borowskiego
to świadoma taktyka, która polega na "nieustannym łudzeniu Polaków, iż wszystko
jest w porządku, aż do chwili, gdy będzie za późno".


Mikrosłuchawka
+ Dodaj komentarz

Komentarze (1):

Wielkie uznanie dla posła Macierewicza-

...
~Pawel 2004-02-19 05:42:16

Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę