Dodawanie komentarza

Do tematu: Kody kreskowe na ludziach w szpitalach już od lipca?

Kody kreskowe na ludziach w szpitalach już od lipca?

red. Adam Michalak | 2012-04-26 00:47:37

Od lipca placówki medyczne powinny zaopatrzyć personel i chorych w specjalne identyfikatory. Taki obowiązek nakłada ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. - informuje rynekzdrowia.pl.

Obowiązek identyfikatorów medycznych nakłada na placówki medyczne art. 36 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. Wszystko w ramach "ochrony danych osobowych"...


Art. 36.
1. Osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z
podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, są obowiązane
nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz
funkcję tej osoby.
2. W szpitalu dla osób pozbawionych wolności stosuje się numeryczne znaki identyfikacyjne osób zatrudnionych.
3. Pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pacjentów szpitala dla osób pozbawionych wolności.
5. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje pozwalające
na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne,
2) sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych
pacjentów szpitala
– kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pacjentów i ich bezpieczeństwa
oraz koniecznością poszanowania ochrony danych osobowych.


Pełna treść:
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-dzialalnosci-leczniczej/

Uniemożliwienie identyfikacji zawarte w ustawie jak i paragraf 2-gi dotyczący oddziałów zamkniętych jednoznacznie sugerują, że dane pacjentów będą kodowane numerycznie. Mimo, że rozporządzenie, które ma wszystko ustalić jest jeszcze "w drodze", już teraz możemy określić na jaki system zgodzi się ministerstwo.
Najtańszym sposobem identyfikacji jest bowiem zintegrowany system kodów kreskowych. Sprawdza się od lat w sklepach wielkopowierzchniowych, na kartach bibliotecznych, w magazynach, biletach, na kartach do zbierania punktów - czas przenieść go na ludzi.

Obiekt 495835 chrapie w nocy, 948593 robi pod siebie a 059666 ma myśli samobójcze. Wszystko to w imię "ochrony danych osobowych", do których dostęp możliwie mocno ogranicza się społeczeństwu a daje służbom. Bo "ochrona" się należy, a nasze bezpieczeństwo jest "zagrożone".

Jeśli natomiast ministerstwo pokusi się o coś droższego choć bardziej "cywilizowanego", pacjenci dostaną chipy radiowe RFID, z których korzysta dziś prawie każdy prywatny ośrodek sportowy w postaci bransoletek.

Do przedyskutowania pozostaje problem w jaki sposób do pacjenta zwracać się będą pracownicy szpitala... bo też może w jakiś sposób naruszać nieziemską ustawę o ochronie danych osobowych.

Tak więc Panie Waldemarze, od jutra ma Pan numerek 666 i na ten numer proszę reagować gdy będą Pana wywoływać.Mikrosłuchawka
+ Dodaj komentarz

Komentarze (0):
Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę