Dodawanie komentarza

Do tematu: ACTA wejdzie pod inną nazwą?

ACTA wejdzie pod inną nazwą?

red. Adam Michalak | 2012-02-17 20:08:54

Umowa ACTA może wejść w życie tylnymi drzwiami, zupełnie pod inną nazwą, w zupełnie innej formie.

Szczegóły nowych pomysłów, ograniczających naszą wolność znajdziemy w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy kodeks cywilny.

Jeden z kwiatków z w.w. ustawy:


Rozdział 3a

Procedura powiadomienia i blokowania dostępu do bezprawnych informacji


Art. 15a. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada informację o bezprawnych treściach zamieszczonych w sieci Internet, zwana dalej "uprawnionym", w celu zablokowania takiej informacji może przesłać do usługodawcy wiarygodną wiadomość, zawierającą:

1) dane określające uprawnionego, składającego zawiadomienie o umieszczeniu w sieci Internet bezprawnych informacji,

2) dane kontaktowe uprawnionego,

3) podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej,

4) jednoznaczne wskazanie informacji, które naruszają prawa lub przedmiot działalności uprawnionego, do których dostęp powinien zostać zablokowany,

5) uzasadnienie,

6) dane umożliwiające usługodawcy zlokalizowanie bezprawnej treści,

7) kopię pełnomocnictwa,

8) oświadczenie uprawnionego o:

- braku autoryzacji treści zamieszczonych w sieci Internet,

- zgodności z prawdą przedstawionych informacji.LINKMikrosłuchawka
+ Dodaj komentarz

Komentarze (2):

ACTA wejdzie pod inną nazwą?

...
~Jan 2012-04-11 21:43:26


Gdzie ten "kwiatek"?

...
~Stach 2012-02-29 13:52:40

Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę