Dodawanie komentarza

Do tematu: Nikt nam nie zabroni myśleć

Nikt nam nie zabroni myśleć

PAP, własne/r.n. | 2006-11-11 15:32:30

Ponad 700 innowacyjnych projektów technologicznych zgłosili przedsiębiorcy i naukowcy do realizacji w ramach programu "Wędka technologiczna" - podsumowuje koordynator programu prof. Teresa Lubińska. Program polega na wdrażaniu do produkcji najlepszych projektów wynalazków. W projekcie budżetu na 2007 r. przewidziano na ten cel 300 mln zł, z możliwością dodatkowego dofinansowania ze środków UE.

Program "Wędka technologiczna" zakłada poprawę współpracy firm z centrami naukowo-badawczymi, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz wzrost liczby miejsc pracy. Według Lubińskiej, będzie to "przełom w polskiej polityce gospodarczej".

Program opracowany został przez międzyresortowy zespół z udziałem m.in. ministerstwa nauki, gospodarki, rozwoju regionalnego oraz agencji rządowych, jak Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

PIENIĘDZY NIE ZABRAKNIE

Na warszawskim spotkaniu przedstawicieli zespołu z reprezentantami środowiska przedsiębiorców i nauki, wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek zapowiedział, że o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie konkurs. Zostanie on przeprowadzony tak, by od początku 2007 r. można było przystąpić do realizacji najlepszych projektów.

Resort gospodarki szacuje, że w początkowym etapie na jeden projekt wystarczy 200-300 tys zł. Kaczmarek zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy, ponieważ środki będą uzupełniane przez unijne. Mogą one stanowić 15-25 proc. środków na dany cel.

Według danych przedstawionych przez Lubińską, najwięcej projektów dotyczy informatyki, biotechnologii, ekologii, medycyny, nanotechnologii (technologie bardzo małych cząstek), mechaniki, elektroniki, chemii i farmacji.

Lubińska ocenia, że realizacja wszystkich zgłoszonych projektów wymagałaby zainwestowania 2 mld zł w czasie dwóch najbliższych lat. Pozwoliłoby to osiągnąć 19 mld zł dochodów w ciągu 5 lat.

UŁATWIENIE DLA INNOWATORÓW

"Dotychczas wiele innowacyjnych projektów nie mogło wyjść z fazy badawczej. Trudno było znaleźć na nie środki, ponieważ nowe technologie wiążą się z większym ryzykiem. Dzięki +Wędce technologicznej+ projekty te będą mogły wyjść na skalę przemysłową" - uważa prezes jednej z wrocławskich firm. Przedsiębiorstwo ubiega się o dofinansowanie z programu 4 projektów. Jeden z nich dotyczy utylizacji odpadów azbestowych.

Według Lubińskiej, dokonano zmian legislacyjnych w celu lepszej realizacji programu, uproszczono m.in. procedury patentowe oraz procedury przekazywania wynalazków przez ośrodki naukowe na rzecz firm.

Autorzy programu szacują, że wdrażanie wynalazków do produkcji będzie się wiązać z utworzeniem kilkuset spółek wysokich technologii. Uczelnie lub jednostki badawczo-rozwojowe otrzymałaby za przekazanie praw własności intelektualnej do wynalazków określony procent przychodu z realizacji patentu.

Więcej:
Patent na sukces


Mikrosłuchawka
+ Dodaj komentarz

Komentarze (12):

jednak coś drgneło [4]

...
~tomek 2006-11-20 13:39:56


N iKT?OTO ET O???SSS... [1]

...
~ŚWITaNIE?C!NY...R!eD 2006-11-17 15:59:12


De;FiNIŚZ YN... [2]

...
~X... 2006-11-13 16:04:46


jesT: 1.44...13.11.06r

...
~X... 2006-11-12 16:10:44


ANAV ET Z GłośNOO?

...
~X... 2006-11-12 15:38:59

Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę